Основи на Мърчaндайзинга

Обучението развива уменията на търговските представители и мърчандайзерите за подобряване на мърчандайзинга в търговските обекти. Научават ефективните начини на подреждане на продуктите, определянето на ефективните запаси от продукти, успешното осъществяване на промоции.

Освен теоретична част, обучението се състои и от обширна практическа част, в която участниците трябва сами да упражняват гореспоменатото. Това им дава възможност приложат наученото по време на обучението. Представянето им се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

 

Модул 1 Цели.

Важност и цели на мърчандайзинга.

Модул 2 Потребители и търговски обекти.

 • Модели на поведение при купуване. Поведение на купувача.
 • Видове потребители - икономични, ориентирани към статус, ориентирани към асортимент, персонифицирани, ориентирани към удобство.
 • Принцип на Парето. АВС анализ на клиенти, стоки и услуги.
 • Сегментиране по разфасовки и предназначение.
 • План за посещение на търговските обекти.
 • Дизайн на магазина. Табели и етикети, витрини, дисплеи, осветление, подредба. Допир, мирис, слух, вкус.
 •  

Модул 3 Основи на мърчандайзинга.

 • Важност и цели на мърчандайзинга.
 • Сезонност. Мода. Периодичност. Празници. Климатични условия.
 • Функции на опаковката. Лого, цвят, форма размер, тегло, цена.
 • Типове излагане на продукта. Първично излагане, вторично излагане, акционно излагане, каса, импулсни покупки.
 • Посока и интензивност на клиентопотока. Модели на движение на клиентопотока в магазина.
 • Горещи и студени точки в магазина. Връзка между горещи и студени зони и продуктите в тях.
 • Зона за декомпресия.
 • Някои изключения.
 •  

Модул 4 Излагане на рафт.

 • Правила за излагане на рафта.
 • Защо на “Нивото на очите”?
 • Подредба по вертикала и хоризонтала. Хоризонтални и вертикални студени зони.
 • Подредба в много лица.
 • Блоково подреждане. Коефициент на ефективност на лицата на бързооборотни стоки.
 • Втори и трети точки на излагане.
 • Поставяне на етикета с „Цена” в зависимост от зоните на движение на погледа. Правилното разположение на информационните табели.
 • Ефективно подреждане на продуктите. Ефективни запаси. Разработване и усъвършенствате на продуктов асортимент за различни типове обекти.
 • Принципите FIFO и FЕFO.
 •  
 • Модул 5 Договор, планограма, стокови наличности, поръчка на стоки.
 •  
 • Важността на запазването на уговореното пространство. Договори и тяхното проследяване.
 • Планограма. Примери за планограма.
 • Прогнозиране на ефективността на мърчандайзинга. Брутна възвращаемост от инвестициите в стокови наличности.
 • Правила за количеството изложена стока. Реакция на клиента при стоков дефицит.
 • Заобикаляне на порочният кръг на минимум доставено – минимум поръчано.
 •  

Модул 6 Мърчандайзинг и рекламни материали. Промоции.

 • Първично, вторично и третично разполагане на продуктите и подходящите за тях рекламни материали и стратегии. Касова зона.
 • Видове POS материали, употреба и силни страни: пирамида, дисплей за каса, дисплей-опаковка, подов дисплей, многоплоскостен дисплей, палет, комбиниран дисплей за под или каса, дисплеи-2в1, движещи се дисплеи, висящи от тавана, дисплей с подаръци, шелф токър, шелф стопър, пирамидка за маса, ъглов дисплей, стенен дисплей, стикери за витрина, подови стикери, дисплей за край на гондола, стоящ постер.
 • Оценяване на ефективността на поставените POS материали.
 • Средства за привличане на вниманието на клиента. Крос-мърчандайзинг, игра с цените, кошове за разпродажба, примамки, игри.
 • Промоции. Видове - ценови и неценови. Цели на промоциите. Самплинг. Игри, томболи. Планиране, провеждате и оценявате специални акции в магазините.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu