Ефективно поведение пред медиите

Обучението е предназначено за служители и мениджъри, които инцидентно или като част от служебните си задължения представят своите компании пред широката общественост чрез медиите, участват в публични форуми, широко отразени от медиите.

Участниците ще се научат как да установяват добри взаимоотношения с медиите, да започнат да говорят на "езика на медиите", да се превърнат в достоверен източник на информация за своята компания, да усвоят успешните техники за даване на интервю, да развият умения за работа с различни типове аудитории и ще усвоят умението да се справят успешно с "неудобните въпроси".

Обучението се провежда в рамките на 1 ден при индивидуално обучение или група до 3 души. Обучението се провежда в рамките на 2 дни при група от 3 до 10 души.

Освен теоретична част, обучението се състои и от практическа част, в която участниците трябва сами говорят пред камера и микрофон. Това им дава възможност приложат наученото по време на обучението. Представянето им се заснема и анализира, а на участниците се дава индивидуална обратна връзка.

Винаги адаптираме основната програма заедно с нашите клиенти според конкретните им потребности. Разработваме и индивидуални програми.

Основна програма   

Модул 1
5 основни правила за изграждане на добри взаимоотношения с медиите. Времеви графици на медиите. Особености на работа с пресата и радиото.

Модул 2
Особености на телевизионното интервю. Видове интервюта. Предварителна подготовка за интервюто. Техники за справяне с подвеждащи въпроси. Поведение в студио.

Модул 3
Онлайн медиите – особености на комуникацията, как се пише за тях. Подбор и анализ на информация при подготовката на прессъобщение.

Модул 4
Организиране на пресконференция – от сценарий до изпълнение. Конференцията в дигитална среда. Какво правим след пресконференцията?

Модул 5
Облекло – костюмът на деловитостта.

Модул 6
Практически модул – симулация на интервю. Заснемане, коментари, практически съвети.

 

Всички теми

2011-2021 © Sales-Experts.eu